fishes plane medecine

Ipptäck Isicold cool gelpack

Vill du ha ett bättre koldioxidavtryck?

• För extrem kyla är vårt koldioxidavtryck exceptionellt jämfört med carbo ice (som i princip är 100% fryst koldioxid).
• Uppfyller hälso- och luftsäkerhetsnormerna (giftfri, ofarlig, släpper inte ut gas).
• Fryser vid -27°C/-30°C och sprider -20°C i dina förpackningar.
• Hög prestanda för jordbruks- och läkemedelsindustrin med kvalificerade kylförpackningar.

Ipptäck Isicold cool gelpack

Vill du ha ett bättre koldioxidavtryck?

• För extrem kyla är vårt koldioxidavtryck exceptionellt jämfört med carbo ice (som i princip är 100% fryst koldioxid).
• Uppfyller hälso- och luftsäkerhetsnormerna (giftfri, ofarlig, släpper inte ut gas).
• Fryser vid -27°C/-30°C och sprider -20°C i dina förpackningar.
• Hög prestanda för jordbruks- och läkemedelsindustrin med kvalificerade kylförpackningar.

Våra produkter