Modulära lådor med hög prestanda
Modulära lådor med hög prestanda
Modulära lådor med hög prestanda
Modulära lådor med hög prestanda

Modulära lådor med hög prestanda

  • Idealisk väska för lufttransport av frysta produkter, med våra negativa gelpaket (-20 °C) som ersättning för torris (fryst CO2)
  • Hög prestanda för lättfördärvliga och levande produkter med våra positiva gelpacks
  • Säkerställer produkter av högsta kvalitet, mycket känsliga produkter eller produkter med högt mervärde
Andra fördelar med den modulära väskan med hög prestanda
  • Maximal termisk barriär* (7 cm väggar)
  • Mycket robust och slagtålig
  • Lämplig för transitering i icke-kylda utrymmen
  • Variabel volym 150L, 300L, 600L ... optimerad för flygtransport
  • Kan återanvändas för transporter och omförpackningar.
  • Integrerad transportpall

* Som ett exempel kan man med hjälp av lådan också undvika att känsliga vätskor, som akrylfärg, som transporteras i kalla länder, fryser sönder.